Return to locations map | Serving Region: Sweden
headshot
Markus Granelund & Martin Robertson

Sculpture Hospitality, Sweden

Membership: Caspeco - Partnerskap inkluderat 50+ POS system Integrationer med våra system

Om Profit Management

Borde era marginaler vara bättre? Vi ser till att du som krog- och restaurangägare får ut varje varje krona av din dryck- och matförsäljning. Profit Management är ledande i Norden när det gäller att leverera lösningar, verktyg och metodik för lönsamhetsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen.

Med hjälp av våra konsulters kunnande och ett antal marknadsledande inventerings system kan vi förbättra verksamhetens marginaler kraftigt och därmed öka lönsamheten. Vi är experter på att identifiera dolda kostnader som exempelvis oönskat svinn samt att effektivisera lagerrutiner och finslipa interna processer.

Kontakta oss redan idag och kom i kontakt med våra representanter som finns över hela Skandinavien.

Contact Us

Trusted by bars and restaurants near you

bar logo
bar logo
bar logo
bar logo
bar logo

Client Story

Med Profit Managements verktyg har vi fått en helt unik möjlighet till att verkligen minimera svinn samtidigt som vi kan maximera vår lönsamhet. Samtidigt som vi har digitaliserat hela inventarie processen där vi nu får exakta behållningar så använder vi nu endast en tredjedel av tiden vi använde på våra inventeringar tidigare.

quote image
Tobias Granelund
Managing Director, Pio Matsal & Bar

Our Inventory Management

Each bar and restaurant has their own unique requirements, objectives and goals, and that means each business requires a unique inventory management software service. We will ensure your inventory program is customized perfectly for your business and we will leverage the data to boost your profitability.

Self Service

Want to take your inventory management in-house? Then our do-it-yourself option is the best fit for you

$250

Starting at
 • We perform complete set-up (verifying costing and drink recipes)
 • Actionable performance reporting & analytics
 • Intelligent PAR ordering
 • Ability to conduct precise inventory counts using our industry leading software and processes
 • Real People, Real Local Support

Shared Service

Want the balance between DIY and our white glove solution? We share the inventory duties with your team with this popular option

Custom

Varies Upon Location
 • We perform complete set-up (verifying costing and drink recipes)
 • Inventory consultant analyzes your customized reporting
 • We set-up and manage your intelligent PAR ordering
 • Your managers will take inventory counts with our industry leading software and processes
 • Real People, Real Local Support

Full Service

Our white glove solution is where we perform all aspects of the inventory process

Custom

Varies Upon Location
 • We perform complete set-up (verifying costing and drink recipes)
 • Inventory consultant analyzes your customized reporting
 • We set-up and manage your intelligent PAR ordering
 • We conduct precise inventory counts
 • Real People, Real Local Support
 • Continuous assessment to ensure optimal inventory profitability

Basic

Make food inventory management easy with Sculpture Hospitality.

Custom

Varies Upon Location
 • Increase profitability
 • Gain control and visibility into your kitchen's stock
 • Securing your bottom line

Case Studies

Read real-life stories of how Sculpture Hospitality is helping bars and restaurants achieve more profit using our innovative restaurant and bar inventory management solutions. 

sjah-1

Sculpture Hospitality helped Saint John Ale House in New Brunswick reduce its pour cost by 7%. The reduction in pour costs boosts profitability.

vaughn-hospitality-group

Sculpture Hospitality helped Vaughn Hospitality Group reach 15% inventory variance improvements resulting in an additional $1200 per week in profit. 

malones-logo

Malones estimate that during Covid they were at a 28% pour cost, and after Sculpture, are now sitting at a 16% pour cost reducing it's pour cost by 12%. 

pint-house

Short North Pint House & Beer Garden consistently achieves under 3% shrinkage, allowing the business to make back 20X the annual cost of Sculpture's service.

Request a discovery session

Sculpture Hospitality offers a unique, expert audit, in which we count and weigh every single item in your bar or restaurants inventory.

Connect With Me

Markus Granelund & Martin Robertson

Sculpture Hospitality, Sweden

Membership: Caspeco - Partnerskap inkluderat 50+ POS system Integrationer med våra system

Visit Us On Social