Return to locations map | Serving Region: Norway
headshot
Martin Robertson

Sculpture Hospitality, Norway

Membership: Caspeco Partnership including 50+ POS System integrations to to all our products

Om Profit Management

Bør marginalene i bedriften være bedre? Vi sørger for at du som bar- og restauranteier får ut hver krone av ditt drikke og matsalg. Profit Management er ledende i Norden når det kommer til å levere løsninger, verktøy og metodikk for bedre lønnsomhet innen hotell og restaurantbransjen. Med hjelp av kunnskapen til våre konsulenter og et antall markedsledende verktøy for lagerhåndtering kan vi forbedre virksomhetens marginer kraftig og dermed øke lønnsomheten. Vi er eksperter på å identifisere skjulte kostnader som eksempelvis uønsket svinn i tillegg til å effektivisere lagerrutiner og finslipe interne prosesser.

Vil du vite mer om våre tjenester? Kontakt oss allerede i dag og kom i kontakt med våre representanter som finnes over hele Skandinavia.

Contact Us

Trusted by bars and restaurants near you

bar logo
bar logo
bar logo
bar logo
bar logo

Client Story

I denne bransjen er brennevin og øl flytende gull for oss, og å mangle en del av det vil skade bunnlinjen. Og det er der Profit Management med deres Sculpture Hospitality og Bevchek
løsning virkelig har hjulpet oss.

quote image
Anders Nilsson
Owner/Controller at BAR - Social Eating Restaurants

Our Inventory Management

Each bar and restaurant has their own unique requirements, objectives and goals, and that means each business requires a unique inventory management software service. We will ensure your inventory program is customized perfectly for your business and we will leverage the data to boost your profitability.

Self Service

Want to take your inventory management in-house? Then our do-it-yourself option is the best fit for you

$250

Starting at
 • We perform complete set-up (verifying costing and drink recipes)
 • Actionable performance reporting & analytics
 • Intelligent PAR ordering
 • Ability to conduct precise inventory counts using our industry leading software and processes
 • Real People, Real Local Support

Shared Service

Want the balance between DIY and our white glove solution? We share the inventory duties with your team with this popular option

Custom

Varies Upon Location
 • We perform complete set-up (verifying costing and drink recipes)
 • Inventory consultant analyzes your customized reporting
 • We set-up and manage your intelligent PAR ordering
 • Your managers will take inventory counts with our industry leading software and processes
 • Real People, Real Local Support

Full Service

Our white glove solution is where we perform all aspects of the inventory process

Custom

Varies Upon Location
 • We perform complete set-up (verifying costing and drink recipes)
 • Inventory consultant analyzes your customized reporting
 • We set-up and manage your intelligent PAR ordering
 • We conduct precise inventory counts
 • Real People, Real Local Support
 • Continuous assessment to ensure optimal inventory profitability

Basic

Make food inventory management easy with Sculpture Hospitality.

Custom

Varies Upon Location
 • Increase profitability
 • Gain control and visibility into your kitchen's stock
 • Securing your bottom line

Request a discovery session

Sculpture Hospitality offers a unique, expert audit, in which we count and weigh every single item in your bar or restaurants inventory.

Connect With Me

Martin Robertson

Sculpture Hospitality, Norway

Membership: Caspeco Partnership including 50+ POS System integrations to to all our products

Visit Us On Social